Hiển thị tất cả 4 kết quả

Lan can kính không dùng trụ.
Được cấu tạo từ nhôm thanh định hình cao cấp, Kẹp trực tiếp xuống sàn không sử dụng trụ khoan kính kiểu truyền thống nữa.